Termékdíj

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2012. január 1-től hatályos 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról az egyébként a felhasználót terhelő reklámhordozó papír környezetvédelmi termékdíj nyilvántartására és befizetésére a nyomdákat, mint az első forgalomba hozót kötelezi. Már az árajánlat adásával egy időben, de legkésőbb a megrendelés részeként írásban nyilatkoznia kell az őt Megbízónak arról, ha az adott termék a Megbízó véleménye szerint nem reklám hordozó, és ennek alapján nem termékdíj köteles. Mindazon munkák számláin, melyeknek megrendelésekor a Megbízó nem nyilatkozott Termékdíj mentességről, ott a nyomda ezentúl minden esetben felszámolja a termékdíjat, mely 85 Ft+áfa/kg. A felszámított és befizetett termékdíj összegét számláinkon feltüntetjük.

Az esetben, ha a felhasználó közvetlenül rendel meg egy nyomtatványt, akkor neki magának kell ezt a nyilatkozatot írásos, archiválható formában a nyomda felé megtenni. Közvetítő Ügynökségen keresztül bonyolított munkáknál a végső felhasználónak (az eredeti Megbízónak), kell ezeket a nyilatkozatokat megtenni, melyet az Ügynökség a nyomda felé továbbít. A nyomda a megrendeléssel beérkező nyilatkozatokat köteles 6 évig megőrizni.

A jelen tájékoztatót azért küldjük, mert mi – mint kivitelező – nem vagyunk hivatva eldönteni, hogy az adott termék (a megrendelés tárgya) mennyiben tartozik a termékdíj hatálya alá, illetve milyen százalékban tartalmaz reklám-elemeket. A nyilatkozat megtételének megkönnyítése érdekében mellékeljük a rendelet kivonatát is.

Az alábbi Termékdíj Nyilatkozati Lap letöltésével/kitöltésével tud nyilatkozni a termékdíjról. Abban az esetben, ha Ön nem nyilatkozik, a Termékdíj felszámítása kötelező! Minden munkára külön kell nyilatkozatot benyújtani!

Jogszabály (Reklámhordozó papír)

 Számolja ki a termékdíjat kalkulátorunkkal!

 

Termékdíj Nyilatkozati Lap letöltése

Miután letöltötte és helyesen kitöltötte a Termékdíj Nyilatkozati Lapot, kérjük küldje meg kapcsolattartója részére vagy a központi (kontaktprint2[kukac]kontaktprint.hu) e-mail címre.

Adobe PDF formátum Microsoft World formátum 

Termékdíj Nyilatkozati Lap On-line elküldése

Én mint cégjegyzésre jogosult személy:

akként nyilatkozom, hogy a Kontaktprint Nyomdaipari Kft.-nél az alább megrendelt nyomdai termék a 2011. évi LXXXV. Tv. 2.§. 26.pontja alapján nem minősül reklámhordozó papírnak, ill. a sajtótermék %-ban tartalmaz reklámot, és ezért, a 26. pont a) bek. meghatározása alapján NEM tartozik a reklámhordozó papír fogalomkörébe, azaz a fentiek alapján a jelen megrendelés tárgya NEM termékdíj köteles.

Kijelentem, hogy amennyiben az adóhatóság a véleményemmel ellentétesen termékdíj kötelezettséget állapít meg, az esetben annak befizetését és nyilvántartását saját hatáskörben fogom megoldani.

Megrendelés tárgya

Megrendelői adatok

Kijelentem, hogy a fent leírtak az igazságnak megfelelnek!